Ελληνικά English
 
Προϊόντα
 
Αρχική > Προϊόντα > Midas ERP > Εργαστήριο/ Χονδρική/ Λιανική
 

Υπάρχουν 3 εκδόσεις που περιλαμβάνουν όλους τους συνδυασμούς διαχείρισης παραγωγής και εμπορίας.

Midas PX (Professional) Ένας Midas SX για επιχειρήσεις με ευρείας κλίμακας χονδρική πώληση, με πωλητές και δυνατότητες ειδικών κατασκευών. Δίνει επίσης δυνατότητες στο χρήστη να τροποποιήσει ο ίδιος το περιβάλλον εργασίας του ανάλογα με τις ανάγκες του.
Midas XP (Expert) με όλες τις δυνατότητες του Midas PX και διαχείριση λιανικής ή Franchise
Midas XL(Expert Lab) με όλες τις δυνατότητες του Midas XP και διαχείριση παραγωγής.

Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας χαρακτηριστικών

 
  PX XP XL
Multi-User (Λειτουργία σε δίκτυο)
Περιβάλλον εργασίας σε Ελληνικά/Αγγλικά
Αποθήκη/Κοστολόγηση
Απεριόριστο Πλήθος αποθηκευτικών χώρων
Εκτύπωση ετικετών
Εκτύπωση καταλόγων & Αποθεμάτων
Φωτογραφίες, Εγγυήσεις, Φωτοκατάλογοι
Λογιστική απογραφή
Ενδοδιακίνηση, Φυσική απογραφή και διάφορες κινήσεις αποθήκης
Λογαριασμοί Πελατών
Λογαριασμοί Προμηθευτών
Αγορές
Πωλήσεις λιανικής  
Πωλητές λιανικής  
Πωλήσεις χονδρικής
Πωλητές χονδρικής
Έξοδα
Αξιόγραφα,Κάρτες
Ταμείο
Επισκευές
Εναλλακτικοί τιμοκατάλογοι πελατών χονδρικής
Διαχείριση εκπτώσεων
Διαχείριση πελατών ανα ταξείδι και περιφέρεια
Περισσότερες πληροφορίες στην καρτέλλα του είδους
Customization Kit (Φίλτρα, διατάξεις, φόρμες, σχεδιαστής εκτυπώσεων)
Επικοινωνία με PDA, MidasPOS, Midas e-Shop
Παραγγελίες πωλήσεων Χονδρικής
Πρώτες ύλες, συνεργάτες, επισκευές-κατασκευές φασόν
Διαχείριση εργαστηρίου: Πρώτες ύλες, Συνταγές και Εντολές παραγωγής, Φύρες, Παραγωγή-κοστολόγηση.    
 
 
     
 
Χάρτης σελίδας | Disclaimer | Προστασία προσωπικών δεδομένων
Copyright © 2022, Jewelsoft | info@jewelsoft.gr
All Rights Reserved.
  Design by apopsix3