Ελληνικά English
 
Προϊόντα
 
Αρχική > Προϊόντα > Midas ERP > Λιανική > MidasBL
 

MidasBL για Windows (Βασική διαχείριση κοσμηματοπωλείου) 

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κοστολόγηση ειδών με όλους τους τρόπους που υπάρχουν.
Χρήση ξένων νομισμάτων και ισοτιμιών ασφαλείας
Διαμόρφωση πολιτικών πώλησης ανά κατηγορίες ειδών.
Μαζική ανακοστολόγηση και διαμόρφωση τιμών πώλησης με πολλαπλά κριτήρια.
Παρακολούθηση αποθεμάτων, καρτέλες και ημερολόγια κινήσεων
Απογραφή αποθήκης, υποκαταστήματα, ενδοδιακινήσεις προϊόντων.
Ειδικές ετικέτες χρυσοχοΐας με γραμμωτό κώδικα (Barcode)
Έκδοση εγγύησης είδους και με φωτογραφία
Φωτογραφικοί κατάλογοι
 
ΠΕΛΑΤΕΣ
Υπόλοιπα και Οικονομικές Καρτέλες σε μέταλλο εργασία ή και συνολική αξία
Φωτοκατάλογος πωληθέντων,
Αξιολόγηση με τζίρο, κέρδος, έκπτωση.
Στατιστική πωλήσεων ανά είδος και προμηθευτή 
Μαζικές επιστολές και ετικέτες,
 
ΑΓΟΡΕΣ
Καταχώρηση με ταυτόχρονη κοστολόγηση και εκτύπωση ετικέτας.
Μαζική εκτύπωση ετικετών των ειδών της αγοράς.
Δυνατότητα καταχώρησης με παρτίδες.
Στατιστική αγορών ανά περίοδο, είδος, προμηθευτή.
Φόρτωση ειδών (ποσότητες, τιμές, αξίες)
·    από άλλο παραστατικό,
·    αποθηκευτικό χώρο
·    αρχείο από PDA (ανάγνωση barcode από ετικέτες)
·    από ηλεκτρονικό αρχείο πώλησης από προμηθευτή
Ενσωματωμένη λειτουργία πληρωμής και έκδοσης θεωρημένου παραστατικού. (πχ. Δελτίο αποστολής).
 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού τιμής πώλησης με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού
Αυτόματος υπολογισμός προμήθειας πωλητή.
Κατηγοριοποίηση πωλήσεων
Αυτοματοποίηση καταχώρησης με χρήση γραμμωτού κώδικα (Barcode) στις ετικέτες.
Δυνατότητα έκδοσης νόμιμων αποδείξεων λιανικής με φορολογικό μηχανισμό
Μαζική εκτύπωση εγγυήσεων των ειδών της πώλησης.
Φόρτωση ειδών (ποσότητες, τιμές, αξίες)
·    από άλλο παραστατικό,
·    αποθηκευτικό χώρο
·    αρχείο από PDA (ανάγνωση barcode από ετικέτες)
Ενσωματωμένη λειτουργία είσπραξης σε μετρητά, κάρτα, επιταγή/γραμμάτιο, μέταλλο, αντικαταβολές κλπ.
Στατιστική πωλήσεων ανά περίοδο, είδος, πελάτη, πωλητή, προμηθευτή, κατηγορία.
Σύγκριση ετών
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Αποστολές/Παραλαβές εμπορευμάτων.
Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί χώροι.
Διάφορες κινήσεις Αποθήκης.
Φυσική Απογραφή. 
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Διαχείριση και εκτύπωση της ετήσιας κατάστασης απογραφής αγαθών για την εφορία.
Έκδοση θεωρημένων παραστατικών τιμολόγησης και Λιανικής πώλησης με Φορολογικό Μηχανισμό
 
 
     
 
Χάρτης σελίδας | Disclaimer | Προστασία προσωπικών δεδομένων
Copyright © 2022, Jewelsoft | info@jewelsoft.gr
All Rights Reserved.
  Design by apopsix3