Ελληνικά English
 
Προϊόντα
 
Αρχική > Προϊόντα > Midas ERP > Χονδρική
 

Τα προγράμματα Χονδρικής διατίθενται σε 3 εκδόσεις .

Midas BX (Basic), Για μικρές επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης με βασικές ανάγκες οργάνωσης.
Midas SX (Standard) Καλύπτει όλες τις ανάγκες οργάνωσης που απαιτεί η χονδρική πώληση
Midas PX (Professional) Ένας Midas SX για επιχειρήσεις με ευρείας κλίμακας χονδρική πώληση, με πωλητές και δυνατότητες ειδικών κατασκευών.
Δίνει επίσης δυνατότητες στο χρήστη να τροποποιήσει ο ίδιος το περιβάλλον εργασίας του ανάλογα με τις ανάγκες του.

Ακολουθεί συγκριτικός πίνακας χαρακτηριστικών

 
  BX SX PX
Multi-User (Λειτουργία σε δίκτυο)
Περιβάλλον εργασίας σε Ελληνικά/Αγγλικά
Αποθήκη/Κοστολόγηση
Απεριόριστο Πλήθος αποθηκευτικών χώρων
Εκτύπωση ετικετών
Εκτύπωση καταλόγων & Αποθεμάτων
Φωτογραφίες, Εγγυήσεις, Φωτοκατάλογοι
Λογιστική απογραφή
Ενδοδιακίνηση, Φυσική απογραφή και διάφορες κινήσεις αποθήκης
Λογαριασμοί Πελατών
Λογαριασμοί Προμηθευτών  
Αγορές
Πωλήσεις χονδρικής
Πωλητές χονδρικής    
Έξοδα  
Αξιόγραφα,Κάρτες  
Ταμείο  
Εναλλακτικοί τιμοκατάλογοι πελατών χονδρικής    
Διαχείριση εκπτώσεων    
Διαχείριση πελατών ανα ταξείδι και περιφέρεια    
Περισσότερες πληροφορίες στην καρτέλλα του είδους    
Customization Kit (Φίλτρα, διατάξεις, φόρμες, σχεδιαστής εκτυπώσεων)    
Επικοινωνία με PDA, MidasPOS, Midas e-Shop    
Παραγγελίες πωλήσεων Χονδρικής    
Πρώτες ύλες, συνεργάτες, επισκευές-κατασκευές φασόν    
 
 
     
 
Χάρτης σελίδας | Disclaimer | Προστασία προσωπικών δεδομένων
Copyright © 2022, Jewelsoft | info@jewelsoft.gr
All Rights Reserved.
  Design by apopsix3