Ελληνικά English
 
Προϊόντα
 
Αρχική > Προϊόντα > Midas ERP > Λιανική > MidasPL
 

MidasPL για Windows (Ολοκληρωμένη διαχείριση κοσμηματοπωλείου) 

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κοστολόγηση ειδών με όλους τους τρόπους που υπάρχουν.
Χρήση ξένων νομισμάτων και ισοτιμιών ασφαλείας
Διαμόρφωση πολιτικών πώλησης ανά κατηγορίες ειδών.
Μαζική ανακοστολόγηση και διαμόρφωση τιμών πώλησης με πολλαπλά κριτήρια.
Παρακολούθηση αποθεμάτων, καρτέλες και ημερολόγια κινήσεων
Απογραφή αποθήκης, υποκαταστήματα, ενδοδιακινήσεις προϊόντων.
Σύνθεση και αποσύνθεση ειδών.
Ειδικές ετικέτες χρυσοχοΐας με γραμμωτό κώδικα (Barcode)
Έκδοση εγγύησης είδους και με φωτογραφία
Φωτογραφικοί κατάλογοι
Αποστολή στοιχείων σε ηλεκτρονικό κατάστημα.
 
ΠΕΛΑΤΕΣ
Υπόλοιπα και Οικονομικές Καρτέλες σε μέταλλο εργασία ή και συνολική αξία
Ομαδοποίηση και με περιφέρεια και ταξίδι,
Ορισμός πωλητή που τον παρακολουθεί,
Φωτοκατάλογος πωληθέντων,
Αξιολόγηση με τζίρο, κέρδος, έκπτωση.
Στατιστική πωλήσεων ανά είδος και προμηθευτή 
Μαζικές επιστολές και ετικέτες,
 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Υπόλοιπα και Οικονομικές Καρτέλες σε μέταλλο εργασία ή και συνολική αξία
Προεπιλεγμένα ποσοστά φθορών.
Μαζικές επιστολές και ετικέτες
 
ΠΩΛΗΤΕΣ
Υπόλοιπα και Οικονομικές Καρτέλες
Ορισμός πολλαπλών και σύνθετων τρόπων υπολογισμού προμήθειας με βάση
·    το είδος
·    τον τρόπο πληρωμής
·    τον τρόπο πώλησης
·    την κλίμακα της έκπτωσης
Αυτόματος υπολογισμός της προμήθειας του κατά την πώληση
Συγκεντρωτικά στοιχεία πωλήσεων εισπράξεων και αξιολόγηση με ποσότητα, τζίρο, κέρδος, έκπτωση.
Φωτοκατάλογος πωληθέντων,
Στατιστική πωλήσεων ανά είδος
 
ΑΓΟΡΕΣ
Καταχώρηση με ταυτόχρονη κοστολόγηση και εκτύπωση ετικέτας.
Μαζική εκτύπωση ετικετών των ειδών της αγοράς.
Δυνατότητα καταχώρησης με παρτίδες.
Στατιστική αγορών ανά περίοδο, είδος, προμηθευτή.
Φόρτωση ειδών (ποσότητες, τιμές, αξίες)
·    από άλλο παραστατικό,
·    αποθηκευτικό χώρο
·    αρχείο από PDA (ανάγνωση barcode από ετικέτες)
·    από ηλεκτρονικό αρχείο πώλησης από προμηθευτή
Ενσωματωμένη λειτουργία πληρωμής και έκδοσης θεωρημένου παραστατικού. (πχ. Δελτίο αποστολής).
 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού τιμής πώλησης με βάση την τρέχουσα τιμή χρυσού
Αυτόματος υπολογισμός προμήθειας πωλητή.
Κατηγοριοποίηση πωλήσεων
Αυτοματοποίηση καταχώρησης με χρήση γραμμωτού κώδικα (Barcode) στις ετικέτες.
Δυνατότητα έκδοσης νόμιμων αποδείξεων λιανικής με φορολογικό μηχανισμό
Μαζική εκτύπωση εγγυήσεων των ειδών της πώλησης.
Φόρτωση ειδών (ποσότητες, τιμές, αξίες)
·    από άλλο παραστατικό,
·    αποθηκευτικό χώρο
·    αρχείο από PDA (ανάγνωση barcode από ετικέτες)
Ενσωματωμένη λειτουργία είσπραξης
Στατιστική πωλήσεων ανά περίοδο, είδος, πελάτη, πωλητή, προμηθευτή, κατηγορία.
Σύγκριση ετών
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Αποστολές/Παραλαβές εμπορευμάτων.
Παραγγελίες Αγορών/Πωλήσεων.
Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί χώροι.
Διάφορες κινήσεις Αποθήκης.
Φυσική Απογραφή. 
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
Διαχείριση και εκτύπωση της ετήσιας κατάστασης απογραφής αγαθών για την εφορία.
Έκδοση θεωρημένων παραστατικών τιμολόγησης και Λιανικής πώλησης με Φορολογικό Μηχανισμό
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Εισπράξεις/Πληρωμές (σε μετρητά, κάρτα, επιταγή/γραμμάτιο, μέταλλο, αντικαταβολές κλπ.)
Λογαριασμοί Εξόδων με ελεύθερη ομαδοποίηση για συγκεντρωτικά στοιχεία.
Ταμείο, Λογαριασμοί τραπεζών, μεταφορά κεφαλαίων.
Αξιόγραφα (Διαχείριση, αναλυτικές καταστάσεις, σύνολα κατά μήνα).
 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Περιγραφή είδους που παρελήφθη, εργασίας που θα γίνει.
Εκτύπωση απόδειξης παραλαβής
Παρακολούθηση προόδου των εργασιών.
Κοστολόγηση της επισκευής
Παράδοση και είσπραξη
Επικοινωνία με αποθήκη πρώτων υλών & ημιετοίμων
Αναλυτική Κοστολόγηση
Λογαριασμοί Συνεργατών
 
Φορητά Συστήματα Πωλήσεων
 
Καταγραφή πωλήσεων, εισπράξεων με υπολογιστή χειρός (PDA)
Αυτοματοποίηση με την χρήση Barcode.
Εύκολη φυσική απογραφή χωρίς την μετακίνηση των εμπορευμάτων.
Στοιχεία πελατών και υπόλοιπα.
 
Σύνδεση με υποκαταστήματα (MidasPOS)
 
ΣΥΣΤΗΜΑ 1  (Offfline)
Κάθε αποστολή εμπορευμάτων στo υποκατάστημα συνοδεύεται από ένα ηλεκτρονικό αρχείο.
Κάθε κατάστημα εισάγει στο δικό του σύστημα MidasPOS όλα τα στοιχεία της παραλαβής (Πελάτες, είδη, φωτογραφίες) από το ηλεκτρονικό αρχείο του κεντρικού.
Η πωλήσεις γίνονται από το Midas POS και στέλνονται ηλεκτρονικά μέσω e-mail, FTP, VPN μέσω Internet ή μέσω Intranet.
 
ΣΥΣΤΗΜΑ 2 (Online)
Το σύστημα MidasPOS βρίσκεται σε συνεχή σύνδεση μέσω Internet ή με τοπικό δίκτυο με την κεντρική βάση δεδομένων.
Από εκεί παίρνει κάθε στοιχείο που χρειάζεται
για τα εμπορεύματα (Περιγραφή, τιμή, φωτογραφία),
για τους πελάτες (στοιχεία επικοινωνίας, υπόλοιπο)
για τις επισκευές (κατάσταση, ποσό χρέωσης)
Καταχωρούνται πωλήσεις, εισπράξεις, επισκευές, δωροεπιταγές και ενημερώνουν άμεσα το κεντρικό σύστημα.
 
Σύνδεση με Midas e-Shop
 
Στο κεντρικό σύστημα επιλέγονται από την αποθήκη ποια εμπορεύματα θα εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
Στοιχεία που εμφανίζονται είναι κωδικός, περιγραφή, τιμή, κατηγορία, ομάδα, φωτογραφία, μάρκα.
Οι τιμές πώλησης έρχονται από την αποθήκη αλλά υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν μεμονωμένα ή μαζικά.
Κάθε είδος μπορεί να οριστεί αν θα εμφανίζεται σε μια από τις λίστες:
·    Νέες παραλαβές
·    Προτεινόμενα
·    Δημοφιλή
·    Ειδικές προσφορές
Οι πωλήσεις από το e-shop ενημερώνουν το κεντρικό σύστημα το οποίο αναλαμβάνει για την παραπέρα διαχείριση και αποστολή των εμπορευμάτων
 
 
 
     
 
Χάρτης σελίδας | Disclaimer | Προστασία προσωπικών δεδομένων
Copyright © 2022, Jewelsoft | info@jewelsoft.gr
All Rights Reserved.
  Design by apopsix3